OSOBNÍ ÚDAJE

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Poskytnutím svých osobních údajů bere zájemce na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány společností Eurosecur s.r.o. se sídlem Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8, IČ 25081144, pro účely výběrového řízení a posouzení možného přijetí do zaměstnání.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, s výjimkou odůvodněného případu, kdy vznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s tímto konkrétním případem.

Zájemce potvrzuje, že byl seznámen se svými právy vyplývajícími ze zpracování jeho osobních údajů, zejména právem (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a taktéž právem (vii) na výmaz osobních údajů a (vii) na omezení zpracování osobních údajů, dle podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 a zákona 110/2019 Sb).