Základní informace:

 

Žadatel: Eurosecur s.r.o.

Název projektu: „Univerzální systém kolaborativních dronů“

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024436

Období realizace: 1/2021 – 12/2024

 

Základní popis:

V rámci projektu bude za pomoci VaV vyvíjena platforma bezpilotního letadla a kolaborujícího příslušenství, která bude schopna zajistit plnění úkolů tam, kde je nutnost rychlého zajištění různých výstupů, podle typu a možností užitné zátěže bezpilotního letadla nebo příslušenství. Primárně jde o použití techniky v nebezpečných nebo nedostupných místech, nebo tam, kde nasazení stávajících prostředků je drahé, neefektivní, neekologické nebo drahé.

 

Hlavní cíle:

Cílem projektu je prostřednictvím PV a EV vytvořit zcela nové bezpilotní letadlo s kolaborujícím příslušenstvím.