Odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Eurosecur s.r.o.

Projekt

Základní informace:

Žadatel: Eurosecur s.r.o.

Název projektu: „Odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Eurosecur s.r.o.“

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013235

Období realizace: 2/2021 – 1/2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Základní popis:

V rámci projektu budou realizována odborná školení pro zaměstnance spol. Eurosecur.

Hlavní cíle:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců spol. Eurosecur a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Cílem je také zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.