Kolaborativní robotická platforma (ROMPA)

Projekt

Základní informace:

Žadatel: Eurosecur s.r.o.

Název projektu: „Kolaborativní robotická platforma (ROMPA)“

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019729

Období realizace: 1/2020 – 12/2022

Základní popis:

V rámci projektu bude vyvíjena kolaborativní robotická platforma, kterou bude díky výměnným modulům možné využít v různých odvětvích. Robotická platforma nabídne komplexní řešení v oblastech, která byla zajišťována výhradně prostřednictví lidské práce nebo pomocí technologických zařízení, která poskytovala pouze dílčí řešení. Díky tomu předpokládáme zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb v oblastech, na které se projekt zaměřuje (komerční bezpečnost, sociální služby). Projekt reaguje na nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce a s tím spojených dalších problémů (např. fluktuace zaměstnanců, nespolehlivost). Díky využití robotické platformy by mělo dojít ke snížení nákladů na pracovní sílu, vyšší efektivnosti a snížení možnosti lidského selhání.

Hlavní cíle:

Cílem projektu je prostřednictvím PV a EV vytvořit zcela novou kolaborativní robotickou platformu, která se bude skládat z univerzální základny s výměnnými moduly aplikačních nástaveb tak, aby komplex tvořil funkční platformu určené k použití v oblastech ulehčení a ochrany života a zdraví seniorů a osob se zdravotním postižením. Další využití se předpokládá v oblasti komerční bezpečnosti.